ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Національної академії наук України
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Інституту відновлюваної енергетики
Науково-прикладний журнал

«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Національної академії наук України
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Інституту відновлюваної енергетики
Науково-прикладний журнал

«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Національної академії наук України
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Інституту відновлюваної енергетики
Науково-прикладний журнал

«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

ПРЕС-РЕЛІЗ

ІНВЕСТОР «ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» В УКРАЇНІ МАЄ  ПОЧУВАТИСЯ КОМФОРТНО

30 листопада в Києві відбудеться «IIУкраїнський форум з відновлюваної енергетики»

з фокусом на інвестиційні можливості українського ринку відновлюваної енергетики.

ПРОГРАМА І ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ ОРГАНІЗАТОРІВ:

www.a7conf.com/uref

Шановні читачі, звертаємо Вашу увагу, що зараз триває процес наповнення сайту!

Журнал «Відновлювана енергетика»

НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ЖУРНАЛ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

Заснований у серпні 2004 року

Журнал «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА» є фаховим науковим виданням України у сфері науки щодо фізико-технічних проблем енергетики. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: комплексні енергосистеми, вітроенергетика, сонячна енергетика, гідроенергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика, інформаційні звіти наукових конференцій, бібліографічні та інформаційні огляди, посилання на монографії,  тощо. Зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ№9115 від 1.09.2004 року.

Журнал входить до переліку затверджених постановою президії ВАК України щодо видань для публікації праць здобувачів вчених ступенів від 9 березня 2006 р. №1-05/3.

Згідно з витягом наказу ВАК України від 24.01.2009 року №29 журнал пройшов перереєстрацію і внесений у новий «Перелік наукових фахових видань», у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанова ВАК від 10.02.2010 р. №1-05/1.

Журнал входить до друкованих (електронних) періодичних видань, що включені до «Переліку наукових фахових видань України згідно рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України відповідно Додатку 8 до Наказу від 13.03.2017 р. №374, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

Варто підкреслити важливість наукової інформації, що  розміщується на сторінках нашого журналу, оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку. Журнал фаховий, тобто зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України.

Інформація про реєстрацію журналу:

– свідоцтво про реєстрацію журналу;

– існуючий присвоєний код ISSN для печатного варіанту журналу – ISSN1819-8058;

– електронний код ISSN для електронної версії журналу (вставляється додатково після реєстрації та оформлення вебсайту журналу).